Life is...

 

 زندگی زندان نیست ، زندگی مجازات نیست ، زندگی یک پاداش است و به آنهایی تقدیم میشود که لیاقتش را دارند. این حق توست که از زندگی لذت ببری و اگر این کار را نکنی گناه کرده ای. اگر جهان هستی را همانگونه که یافته ای ترک کنی و آن را زیباتر نسازی بر علیه آن کار کرده ای. قبل از اینکه آن را ترک کنی، آن را اندکی شادتر، زیباتر و دلپذیرتر ساز

 

/ 0 نظر / 27 بازدید