آرامِ دل غمگین...

 

دیدم همه پیش و پس، جز دوست ندیدم کس

او بود همه او ، بس، تنها همه او دیدمآرام دل غمگین جز دوست کسی مگزین

فی الجمله همه او بین، زیرا همه او دیدمهان ای دل دیوانه، بخرام به میخانه

کاندر خم و پیمانه، پیدا همه او دیدمدر میکده و گلشن، می نوش می روشن

میبوی گل و سوسن، کاینها همه او دیدم

عراقی

 

/ 5 نظر / 116 بازدید
فیروزه

سلام ترنج عزیز. از آشنایی با شما خوشحالم. شاد و موفق باشی.

دل.آرام

خداوندا!! در این آخرین روز های سال دل من و کسانی که دوستشان دارم را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست، ایمان هر کجا زخمی هست، مرهم هر کجا نو امیدی هست، امید هرکجا نفرتی هست، عشق جای آن را فرا گیرد... [گل][گل]

نیلوفر آبی

آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزین فی الجمله همه او بین، زیرا همه او دیدم زیبا... برقرار و سرافراز باشید به امید دیدار[گل]

نهان خانه

:)) دوستی داشتم که عاشق عراقی بود و من و او حالا دشمنیم! ... حس خاصی پیدا کردم!