صلاح مملکت خویش خسروان دانند...

این جمله ی یونگ فوق العاده است، تجربیات زندگی ما برای همه قابل تعمیم نیستن، نمیتونی انتظار داشته باشی نسخه ای که برای زندگی تو جواب داد، برای همه هم جواب بده، درک این مساله باعث میشه اینقدر راحت دیگران و به قضاوت ننشینیم.

/ 0 نظر / 242 بازدید