عیدانه 4

خسروا روزت همه نوروز باد

وز طرب شبهای عمرت روز باد

افسر پیروز شاهی بر سرت

آفتاب آسمان افروز باد

چون قضای گنبد فیروزگون

همتت بر کارها پیروز باد

شیرگردون پیش شیر رایتت

سخره چون آهوی دست آموز باد

تا شب و روز جهان آینده اند

روزگارت روز و شب نوروز باد...

/ 0 نظر / 26 بازدید