به قلبت گوش بده

 

"تور ماهیگیری برای صید ماهی است.

ماهی را بگیر و تور را فراموش کن

تله برای گرفتن خرگوش است

پس خرگوش را بگیر و تله را فراموش کن"

 

اون چیزی رو که میخونی  باور نکن، فقط بخون! فقط بخون بدون اینکه داوری کنی که درسته یا غلط، فقط بخون، این حرفا همون تور و تله است، اگه ماهی و خرگوشی گرفتی خوش بحالت، اگه نگرفتی بدون که صیاد نیستی.

فقط گوش بده، تو سکوت...اگه خیلی نگران این باشی که درسته یا نه، اونوقت گوش نمیدی.

اگه تماما گوش بدی، هر چیزی که درسته وارد قلبت میشه و اونچیزی که نادرسته میفته. تو لازم نیست نگرانش باشی، قلب خودش میدونه، مثل عمل انتقال خونه، اگه گروه خونی یکی باشه دریافت میکنی و اگه نباشه، نه، اگه نیاز به پیوند پوست پیدا کنی ، پوست هر کسی مناسب پیوند نیست، بدن تو هر پوستی رو قبول نمیکنه، بدن خودش میدونه،

حقیقتم همین جوریه، حقیقت خوراک قلبه، وقتی حقیقت شنیده بشه، قلب اون و میپذیره، مساله این نیست که تصمیم بگیری که غلطه یا درست، این کار ذهنه، ذهن همش نگرانه که درسته یا غلط بخاطر همین هیچوقت نمیتونه گوش بده.ذهن کَره، فقط تظاهر میکنه که گوش میده، فقط ذهنت و کنار بذار و با قلبت گوش بده، اگه چیزی درست بود به وطن میرسی، اگه درست نباشه نیاز نیست نگرانش باشی، خودش ناپدید میشه...


اشــو

/ 1 نظر / 45 بازدید