دریاتری ز دریا، کوه تر ز کوه!

 

دریاتری ز دریا تا می کنی خروش

ای کوه تر ز کوه!

چرا اینچنین خموش؟!

در دل هزار غم اگرت میکند پریش

مهراس!

زنده باش!

مگردان عنان خویش،


بیرون شو از ملال و برون آی از سکون

سوزنده جزرها اگرت هست سر مپیچ


خورشیدِ اتفاق برآینده تر بر آی!

اسب سپید بال شتابنده تر بکوب!

شط امیدها،

خروشنده تر بجوش


برخیز ای خروش!

بخروش ای سروش!

تا مرزهای پر از نور و آفتاب

پیوسته تر بکوش....

/ 3 نظر / 82 بازدید
اهل قلم

سلام. دعوتید به نقد سه داستان «مار»، «ناقص العقل» و «چهل درجه زیر صفر»، در انجمن قلمستان جنوب.

فیروزه

سلام ترنج جان. چند بار به خانه ات سر زدم، نیستی؟ خوبی؟ امیدوارم هر جا که هستی شاد و سلامت باشی.