تو یگانه ای...

 

یگانگی ات را به یاد داشته باش!به خودت عشق بورز و احترام بگذار، ندای درونت را محترم بشمار و به آن گوش بده و از آن پیروی کن. بهتر است با پیروی از ندای درونت به جهنم بروی تا با پیروی ازکسی به بهشت، زیرا آن بهشت حتی ناخنکی از بهشت نخواهد بود، پیروی تو از او کورکورانه خواهد بود.

به خود احترام بگذار و به دیگران نیز، به خودت عشق بورز و به دیگران نیز، تنها این تغییر کوچک در نگرش تو میتواند تحولی بنیادین ایجاد کند و میتواند وجودت را از این رو به آن رو کند.

/ 2 نظر / 32 بازدید
شب بو

سلام من با حرفت موافق نیستم چون کسی که عمری کینه ورزیده به عشق ورزیدن نمیگه تغییر کوچک!اما واقعا همه ما به این تغییر نیازمندیم.

مینا

بهتر است با پیروی از ندای درونت به جهنم بروی تا با پیروی ازکسی به بهشت... خیلی قشنگه [لبخند]