ترنــــــــــــــــــــج
 
 
۱۳٩۱/۱۱/٢٠ :: من، تو، دایره...

۱۳٩۱/٦/۱۳ :: با توام ای لنگر تسکین!

۱۳٩۱/٦/٤ :: ۱۳٩۱/٦/٤

۱۳٩۱/٦/٤ :: ۱۳٩۱/٦/٤

۱۳٩۱/٦/۱ :: از زندگی...

۱۳٩۱/٦/۱ :: صلاح مملکت خویش خسروان دانند...

۱۳٩۱/٦/۱ :: پایان خوب...

۱۳٩۱/٥/۱ :: مثنوی افشاری...

۱۳٩۱/٤/٢٦ :: کاخ وجود من!

۱۳٩۱/٤/٩ :: سایه ی او گشتم و او...

۱۳٩۱/٤/٤ :: طالب بی قرار شو...

۱۳٩۱/۳/۳۱ :: غذای روح

۱۳٩۱/۳/٢٧ :: سوءهاضمه روانی

۱۳٩۱/۳/٢٧ :: دل جو که دلت ماند...

۱۳٩۱/۳/٢٦ :: جادوی حل نگرانی ها، زندگی در این لحظه!

۱۳٩۱/۳/٢٥ :: ثبت روزانه افکار...

۱۳٩۱/۳/٢٥ :: افکار یک آدم افسرده!

۱۳٩۱/۳/۱۸ :: شادی در روزهای سخت

۱۳٩۱/۳/٥ :: تو مسئولی!

۱۳٩۱/۳/٥ :: خشم

۱۳٩۱/٢/۳۱ :: دریاتری ز دریا، کوه تر ز کوه!

۱۳٩۱/٢/۱۱ :: گذری کن که خیالی شدم از تنهایی....

۱۳٩۱/٢/٥ :: خانه تکانی ذهن

۱۳٩۱/٢/٥ :: عشقبازی دگر و نفس پرستی دگر است...

۱۳٩۱/٢/٤ :: راه عشق ورزیدن

۱۳٩۱/٢/۱ :: Never!

۱۳٩۱/۱/۳۱ :: What changes do you wish?

۱۳٩۱/۱/۳۱ :: The secret revealed

۱۳٩۱/۱/٢٥ :: باران باش...

۱۳٩۱/۱/٢٤ :: دل است خانه ی معنی...

۱۳٩۱/۱/٢٤ :: قانون کامیون حمل زباله

۱۳٩۱/۱/٢٢ :: هفت هدیه برای امروز شما

۱۳٩۱/۱/٢۱ :: Every day,Every thing

۱۳٩۱/۱/٢۱ :: تو یگانه ای...

۱۳٩۱/۱/٩ :: نو شدن سال همراه با حافظ...

۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: عیدانه 5

۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: عیدانه 4

۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: عیدانه 3

۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: عیدانه 2

۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: عیدانه 1

۱۳٩٠/۱٢/۱۸ :: آرامِ دل غمگین...

۱۳٩٠/۱٢/۱۸ :: Be Happy

۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: Life is...

۱۳٩٠/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧

۱۳٩٠/۱٢/۱٦ :: مذهب من

۱۳٩٠/۱٢/۱٦ :: نقشِ تو در آینه

۱۳٩٠/۱٢/۱٦ :: روزِ نو

۱۳٩٠/۱٢/۱٤ :: Impossible؟

۱۳٩٠/۱٢/۱٤ :: راز

۱۳٩٠/۱٢/۱۱ :: سرماخوردگی روح

۱۳٩٠/۱٢/۱٠ :: به قلبت گوش بده

۱۳٩٠/۱٢/۱٠ :: آغاز

درباره وبلاگ
ترنج
گاه رندم، گاه زاهد ، گاه مست گاه هست و نیست و گاهی نیست و هست گاه نفسم در خرابات افکند گاه جانم در مناجات افکند من میان هر دو حیران مانده ام چون کنم در چاه و زندان مانده ام.......

صفحات وبلاگ
نويسندگان
RSS Feed